Revize

Omlouvám se, v současné době jsem plně vytížen službami mým stálým klientům. Nejsem časově schopen splnit další objednávky a zakázky. Případně poskytnu kontaktní adresy na kolegy revizní techniky. 

Poskytuji služby  oblasti revizí tlakových a plynových zařízení:

Školení obsluh  vyhrazených tlakových a plynových zařízení

Příprava a školení pro získání osvědčení technika montážních a servisních zařízení

Příprava a školení pro získání osvědčení  revizního technika

Příprava a školení pro získání osv. topiče parních a kapalinových kotlů

Technický dozor  liniových staveb

Služby v oblasti  rozvodů plynů, zejména distribuční rozvody topných plynů
rozvody průmyslových a domovních plynovodů
rozvody technických plynů, rozvodů tlakového vzduchu

Odborné posudky ve smyslu § 105 ods.1 tr. řádu

V oblasti vyhrazených zařízení se pohybuji od roku 1987