Vada vnitřního povrchu TNS nedokonalým ponořením do zinkové lázně, nebo vznik pěny a nečistot při ponoření do zinkové lázně.