Zkoušky, poruchy a havárie

Výbuch plynu Hustopeče

Cca před rokem majitelce bytu smluvní firma instalovala nový, plynový sporák, který má vzadu dva vývody pro snazší napojení plynu (vlevo, vpravo) a tyto vývody jsou zaslepeny z výroby provizorní, plastovou zátkou. Sporák napojili na jeden vývod a ten druhý nezaslepili plynotěsnou závitovou zátkou. (Materiál zátky časem degradoval a zátka asi praskla). Přes poškozenou, plastovou zátku začal unikat plyn a k iniciaci pravděpodobně došlo el. jiskrou např. po sepnutí kompresoru ledničky. Ještě že byla v té době majitelka mimo byt v obchodě.

Škoda min. 1 milion kaček

http://breclavsky.denik.cz/nehody/hasici-zjistuji-pricinu-pozaru-bytu-v-hustopecich-jedna-z-verzi-vybuch-plynu-20161029.html

Destrukce Elbi 10 bar 50 litrů – video
Komentář k řízené destrukci Expanzomatu 10 bar 50 litrů
Komentář k fotogalerii – Provozní destrukce expanzomatu Hustopeče
Komentář 004_15_Řízená destrukce nádoby_16_01_2015
Řízená destrukce nádoby k dopravě plynů – Roztržení nádoby

Řízená destrukce expanzomatu lisovaný spoj